Er wordt een groeiend beroep op ons gedaan om te zorgen voor iemand in onze omgeving die hulpbehoevend is. Het combineren van zorgtaken met werk en het eigen sociaal leven valt echter niet altijd mee. Het Sociaal Plan Bureau (SCP) maakt dit nog eens extra zichtbaar met de uitkomsten van haar recente onderzoek “Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk”.

Werkende mantelzorgers hebben het zwaar, blijkt uit het onderzoek van het SCP. Werknemers die langdurig zorgen voor een hulpbehoevend familielid, buur of vriend, verzuimen aanmerkelijk vaker een langere periode op hun werk. Het percentage werkenden dat mantelzorg verricht, is tussen 2004 en 2012 gestegen van 13 naar 18 procent. Het zijn vooral meer werkende vrouwen van 45 jaar en ouder die mantelzorg verlenen en mensen die minder dan 28 uur per week werken. Opvallend is dat weinig werkende mantelzorgers minder zijn gaan werken, maar vooral hun vrije tijd aan de zorg besteden. Hierdoor komen zij niet tot rust en ontspanning en is de kans overbelasting groter.

De West-Friese gemeenten en organisaties voor zorg en welzijn hebben juist om die reden al veel eerder de handen ineen geslagen. In en met het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland werken zij samen met als doel om mantelzorgers beter te informeren en ondersteunen, waarbij de ondersteuning is ondergebracht op de plekken waar mantelzorgers ‘van nature’ al komen: bij de hulpverleners die al zorg en steun bieden aan degene voor wie zij zorgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleegkundigen van de thuiszorg, Geriant of GGZ, de vrijwilligers van WonenPlus of Wering Steunpunt, maar ook aan de huisarts of sociaal werker. Wanneer er nog geen hulp of zorg aanwezig is, kunnen mantelzorgers in West-Friesland terecht bij het Wmo-/ zorgloket of het wijkteam in de gemeente waar zij wonen.

De West-Friese gemeenten en samenwerkende organisaties willen graag met de mantelzorgers in gesprek om te horen wat zij nodig hebben om zelf in balans te blijven de zorg te kunnen volhouden. Want het is ook bekend, dat mantelzorgers voldoening halen uit zorgen voor hun dierbare. Ondersteuning kan variëren van een luisterend oor, helpen om zorg te delen, grenzen aan te geven, tot huishoudelijke hulp, praktische adviezen of financieel administratieve ondersteuning.

Praktische informatie en contacten voor lokale voor ondersteuning kunt u vinden op www.ikzorg.nu. De website van het Kennisplatform. Bent u mantelzorger en kunt u een steuntje gebruiken of kent u zo’n mantelzorger, neem een kijkje bij die website. Daar vind u adressen en contacten in en rond uw eigen woonplaats.

Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland is opgericht in opdracht van de zeven West-Friese gemeenten. Deelnemende organisaties: Buurtzorg Drechterland, Buurtzorg  Hoorn Binnenstad, Buurtzorg Hoorn Kersenboogerd, Omring, De Wering, Esdege Reigersdaal, Geriant, GGZ NHN, Leekerweide, MEE Noordwest Holland, MEZZO, Philadelphia, Priva Zorg, Vrijwilligerspunt, Westfriesgasthuis, ZonH, Zorghulp, Wilgaerden, Samis, RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland, Gunstzorg, Vrijwilligerspunt en Stichting Welzijn Stede Broec

West-Friesland draagt zorg voor mantelzorgers
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com