In het document tref je de uitkomsten van dit onderzoek aan. De enquête zal begin 2018 worden herhaald met als doel om te zien of, en zo ja, welke veranderingen er zijn waar te nemen over de tijd heen.

Op zoek naar
Binnen dit programma voert Mezzo het project ‘Versterking Steunnetwerk’ uit. In dit project worden goede voorbeelden gekoppeld (waar het gaat om inspelen op de lokale veranderingen en vernieuwende vormen van vrijwillige inzet om mantelzorgers te ontlasten) aan organisaties die zoekende zijn hoe dit op te zetten.

In gesprekken met lidorganisaties kommen er vragen naar voren over de positionering van de eigen organisatie in het lokale speelveld waar het gaat om de samenwerking van de informele zorg en het samenspel formele en informele zorg. Hierin is Mezzo op zoek naar voorbeelden in de achterban waar:

  1. de samenwerking en/of het samenspel goed georganiseerd is;
  2. waar men nog zoekende is hoe dit vorm te geven en hoe samenwerkingsverbanden eruit moet komen te zien.

Zijn er vragen over het onderzoek of wanneer er ervaringen gedeeld kunnen worden dan kan er contact worden gezocht met Lieke Bos van Mezzo via: 030-7606034.

Veranderende positie organisaties in het sociaal domein
Getagd op:            
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com