Gezinshuizen en zorgboerderijen moeten veiligheid verbeteren

De kwaliteit van zorg is bij het merendeel van de aanbieders van kleinschalige jeugdhulp op peil. Wel zijn verbeteringen gewenst op het gebied van veiligheid, cliëntpositie en organisatie. Verder belanden steeds meer jeugdigen met complexe problemen in gezinsgerichte, kleinschalige vormen van jeugdhulp, hetgeen meer professionele hulp vergt. Dit concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) […]

MentaalBeter geeft cliënt digitaal regie

Meer regie over eigen leven en zorg voor de cliënt en grotere professionele handelingsvrijheid voor de behandelaar, dat is wat ggz-aanbieder MentaalBeter beoogt met de ingebruikname van een nieuwe digitale applicatie. “Burgers zijn inmiddels gewend aan een Bol.com klantreis en verwachten dat ook van de zorg”, zegt bestuursvoorzitter Martin de Heer van MentaalBeter over de […]

Hulpmiddelen: van eenheidsworst naar maatwerk

Minister Schippers wil dat de patiënt meer keuze heeft in hulpmiddelen en dat deze zijn gebaseerd op diens behoeften. Elke patiënt moet het hulpmiddel krijgen dat het beste past bij zijn/haar persoonlijke situatie. Dus vraaggericht, waarbij kwaliteit en maatwerk voorop staan. Eenvoudig waar het kan, specifiek waar nodig.Om dit te bereiken is minister Schippers vorig […]

Pgb-uitgaven stijgen met miljoenen

De totale uitgaven aan persoonsgebonden budgetten zijn gegroeid van nog geen 298 miljoen euro in 2015 tot ruim 307 miljoen vorig jaar. Tegelijkertijd is zowel het aantal pgb-houders als het aantal declarerende budgethouders in 2016 fors afgenomen. Dit blijkt uit de Monitor Zvw-pgb wijkverpleging 2016 van onderzoeksbureau Panteia. Lees meer resultaten uit dit onderzoek op […]

‘Schurende’ zorgwetten staan samenhang in de weg

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor onder meer de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Doel van de decentralisaties is maatwerk, voorzieningen dicht bij de burger, meer samenhang in de uitvoering en beperking van de kosten. De wetten in het gemeentelijk zorgdomein ‘schuren’ op verschillende punten met elkaar. Toch zijn grote ingrepen […]

15 mei 2017: PG café voor beroepskrachten en vrijwilligers, die met mensen met dementie werken in Bovenkarspel

PG Café in Vereenigingsgebouw Bovenkarspel Maandagmiddag 15 mei 2017 Voor alle medewerkers en vrijwilligers van verzorgings- en verpleeghuizen, dagbehandelingen, thuiszorg, vrijwilligersorganisaties en andere organisaties betrokken bij mensen met dementie. Hierbij nodig ik  jullie van harte uit voor het PG Café, dit keer in Vereenigingsgebouw in Bovenkarspel. Het PG Café is een ontmoetingsplek voor iedereen die beroepshalve […]

13 t/m 18 maart: Week van Zorg en Welzijn

Week 11 is niet alleen de week van de Tweede Kamerverkiezingen maar ook de Week van Zorg en Welzijn. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar voert de grootste sector van Nederland campagne onder het motto ‘Maak kennis met kunde’. Die campagne zet de schijnwerpers op de veelzijdigheid van Zorg en Welzijn, de nieuwste ontwikkelingen en vooral […]

Meeste zorg wordt gegeven door mantelzorgers en vrijwilligers

De meeste mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben ontvangen dit van informele zorgers, dus iemand uit het eigen sociale netwerk. Dit blijkt uit de nieuwe SCP publicatie Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2015. Hierbij moet worden opgemerkt dat alleen is gekeken naar zorg of ondersteuning die ook kan worden geïndiceerd, zoals hulp bij […]

Eerstelijns verblijf niet meer geïndiceerd door CIZ

Per 1 januari 2017 valt het Eerstelijns verblijf (ELV) onder de Zorgverzekeringswet. Het CIZ indiceert hier vanaf 2017 dan ook niet meer voor. De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het ELV. Eerstelijns verblijf is zorg en opvang in een verzorgings- of verpleeghuis van minimaal 24 uur tot maximaal 12 weken. Deze zorg is […]

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com