Onderzoek onderen jongeren die overstappen van de Jeugdwet naar Wmo

Clientbelang uit Amsterdam is in samenwerking met de gemeente Hoorn gestart met een onderzoek naar problemen die voorkomen bij de overgang van jeugdhulp naar volwassenenhulp en hoe de jongeren ( en hun ouders) deze overgang nu ervaren. Zij willen graag in contact komen met jongeren of ouders om een aantal vragen aan te kunnen stellen, […]

Gemeenten kunnen de eigen bijdragen Wmo definitief verlagen

Na de invoering van de Wmo 2015 gingen de eigen bijdragen van de voormalige AWBZ voorzieningen Begeleiding sterk omhoog. Dat kwam doordat met de invoering van deze wet het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, waarin de eigen bijdragen werden geregeld, de gelegenheid gaf om een eigen bijdrage te vragen van maximaal de kostprijs. Die kostprijs kon oplopen […]

Mezzo pleit voor wegnemen belemmeringen mantelzorg

Een groot deel van de 4 miljoen mantelzorgers kan hun mantelzorgtaken goed combineren met hun hun andere bezigheden. Voor mantelzorgers voor wie de mantelzorgtaken wel sterk ingrijpen op hun eigen leven en gezondheid maakte de decentralisatie hun problemen vaak niet minder. Op woensdag 1 februari is er een Algemeen Overleg over de decentralisatie Wmo. Mezzo […]

Eindrapportage Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Sinds de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Wet langdurige zorg (Wlz) van kracht zijn, zijn de gemeente en het zorgkantoor verplicht om mensen met beperkingen de mogelijkheid te bieden om hulp te krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze helpt mensen met beperkingen bij het verhelderen van hun hulpvraag, denkt mee over oplossingen in […]

Wmo in beweging: sporten voor Hoornse Wmo-gebruikers

Wmo in Beweging start in november Eerder dit jaar heeft de gemeente aan alle gebruikers van de Wmo gevraagd wat hun wensen en belemmeringen zijn op het gebied van (aangepast) sporten. Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft het Sportopbouwwerk van de gemeente Hoorn een speciaal beweegprogramma ontwikkeld: Wmo in Beweging. Het programma […]

Mantelzorgers hebben recht op urgentieregeling sociale huurwoning

Sinds 1 juli 2015 komen mantelzorgers en zorgvragers sneller in aanmerking voor een sociale huurwoning. De nieuwe Huisvestingswet maakt het verplicht dat zij tot de urgentiecategorie behoren, wanneer een gemeente een urgentieregeling opstelt. Hierbij is de definitie voor mantelzorg van belang. Mezzo merkt dat deze nog niet altijd goed wordt toegepast. Opstellen urgentieregeling Bij het […]

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com