Oproep: mantelzorg geven, wat doet dat met je?

Ervaringen gezocht voor online onderzoek. Het geluk van mantelzorgers Zorgen voor een ander geeft voldoening en dankbaarheid, maar ook stress en vermoeidheid. Wat is het effect van mantelzorg op uw welzijn en geluk? Wat zijn mooie momenten voor u? En hoe kunnen moeilijke momenten toch makkelijker worden? Onderzoekers van Radboud Universiteit Nijmegen willen begrijpen hoe […]

Onderzoek naar behoeften van mantelzorgers West-Friesland

Om helder te hebben wat de behoefte van de mantelzorger is, heeft er een onderzoek plaatsgevonden in West-Friesland. Gebleken is dat persoonlijk contact erg aansluit bij de behoefte van de mantelzorgers. Door de ontwikkelingen rondom mantelzorg goed te blijven monitoren, kunnen we de opgehaalde informatie beter integreren in het takenpakket van de zorgprofessional. Elke twee […]

Veranderende positie organisaties in het sociaal domein

In het document tref je de uitkomsten van dit onderzoek aan. De enquête zal begin 2018 worden herhaald met als doel om te zien of, en zo ja, welke veranderingen er zijn waar te nemen over de tijd heen. Op zoek naar Binnen dit programma voert Mezzo het project ‘Versterking Steunnetwerk’ uit. In dit project worden goede voorbeelden […]

Pgb-uitgaven stijgen met miljoenen

De totale uitgaven aan persoonsgebonden budgetten zijn gegroeid van nog geen 298 miljoen euro in 2015 tot ruim 307 miljoen vorig jaar. Tegelijkertijd is zowel het aantal pgb-houders als het aantal declarerende budgethouders in 2016 fors afgenomen. Dit blijkt uit de Monitor Zvw-pgb wijkverpleging 2016 van onderzoeksbureau Panteia. Lees meer resultaten uit dit onderzoek op […]

Zwaarbelaste mantelzorgers geven hun kwaliteit van leven een dikke onvoldoende

Zwaarbelaste mantelzorgers geven hun kwaliteit van leven een 4,7. Dat blijkt uit het landelijke onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Een programma van zes belangenorganisaties, waaronder de Landelijke vereniging voor mantelzorgers Mezzo. uim 1300 mantelzorgers hebben de themavragenlijst mantelzorg  van mijnkwaliteitvanleven.nl ingevuld. De onderzoeksresultaten zijn een wake-up-call aan de politiek volgens Mezzo. De belasting die mantelzorgers ervaren heeft gevolgen […]

Hoorn rekent goedkoopste tarief voor inwoners met eigen bijdrage

Per 1 januari 2017 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning voor de Wmo door het Rijk verlaagd. Dit betekent dat veel inwoners minder eigen bijdrage betalen. Daarnaast betalen huishoudens waarvan de ene partner werkt en de andere partner chronisch ziek is helemaal geen eigen bijdrage meer. Hoorn besloot daarnaast om vanaf dit jaar […]

Eindrapportage Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Sinds de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Wet langdurige zorg (Wlz) van kracht zijn, zijn de gemeente en het zorgkantoor verplicht om mensen met beperkingen de mogelijkheid te bieden om hulp te krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze helpt mensen met beperkingen bij het verhelderen van hun hulpvraag, denkt mee over oplossingen in […]

Meeste zorg wordt gegeven door mantelzorgers en vrijwilligers

De meeste mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben ontvangen dit van informele zorgers, dus iemand uit het eigen sociale netwerk. Dit blijkt uit de nieuwe SCP publicatie Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2015. Hierbij moet worden opgemerkt dat alleen is gekeken naar zorg of ondersteuning die ook kan worden geïndiceerd, zoals hulp bij […]

Op welke vorm van hulp zit u als mantelzorger wél te wachten?

Er worden veel onderzoeken en beweringen gedaan over de behoeften van mantelzorgers. Volgens een artikel door Rick Kwekkeboom en Yvonne Wittenberg op Socialevraagstukken.nl klopt van die beweringen maar weinig. Daar wordt gesteld dat mantelzorgers niet op respijt zorg, bloemen of een geldelijke waardering zitten te wachten als waardering. Maar waar zijn zij dan wel mee geholpen? […]

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com