Veranderende positie organisaties in het sociaal domein

In het document tref je de uitkomsten van dit onderzoek aan. De enquête zal begin 2018 worden herhaald met als doel om te zien of, en zo ja, welke veranderingen er zijn waar te nemen over de tijd heen. Op zoek naar Binnen dit programma voert Mezzo het project ‘Versterking Steunnetwerk’ uit. In dit project worden goede voorbeelden […]

Mezzo biedt een overzicht van apps die zorg kunnen vergemakkelijken

Wanneer u voor een ander zorgt is een sociaal netwerk erg belangrijk, zodat u de zorgtaken niet alleen hoeft te dragen. De zorg voor iemand met verschillende mensen delen vraagt echter om afstemming. Een app kan dan uitkomst bieden. Hiermee kunt u via een beveiligde website afspraken plannen, belangrijke data in de agenda plaatsen en […]

Zwaarbelaste mantelzorgers geven hun kwaliteit van leven een dikke onvoldoende

Zwaarbelaste mantelzorgers geven hun kwaliteit van leven een 4,7. Dat blijkt uit het landelijke onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Een programma van zes belangenorganisaties, waaronder de Landelijke vereniging voor mantelzorgers Mezzo. uim 1300 mantelzorgers hebben de themavragenlijst mantelzorg  van mijnkwaliteitvanleven.nl ingevuld. De onderzoeksresultaten zijn een wake-up-call aan de politiek volgens Mezzo. De belasting die mantelzorgers ervaren heeft gevolgen […]

Mezzo pleit voor wegnemen belemmeringen mantelzorg

Een groot deel van de 4 miljoen mantelzorgers kan hun mantelzorgtaken goed combineren met hun hun andere bezigheden. Voor mantelzorgers voor wie de mantelzorgtaken wel sterk ingrijpen op hun eigen leven en gezondheid maakte de decentralisatie hun problemen vaak niet minder. Op woensdag 1 februari is er een Algemeen Overleg over de decentralisatie Wmo. Mezzo […]

Meeste zorg wordt gegeven door mantelzorgers en vrijwilligers

De meeste mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben ontvangen dit van informele zorgers, dus iemand uit het eigen sociale netwerk. Dit blijkt uit de nieuwe SCP publicatie Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2015. Hierbij moet worden opgemerkt dat alleen is gekeken naar zorg of ondersteuning die ook kan worden geïndiceerd, zoals hulp bij […]

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com