Veranderende positie organisaties in het sociaal domein

In het document tref je de uitkomsten van dit onderzoek aan. De enquête zal begin 2018 worden herhaald met als doel om te zien of, en zo ja, welke veranderingen er zijn waar te nemen over de tijd heen. Op zoek naar Binnen dit programma voert Mezzo het project ‘Versterking Steunnetwerk’ uit. In dit project worden goede voorbeelden […]

26-01-2017 Symposium: toekomst informele en mantelzorg (Vrije Universiteit Amsterdam)

De toekomst van de informele zorg staat centraal op een symposium dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) samen met het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit organiseert op 26 januari aanstaande. De zorg voor kwetsbare burgers is volop in beweging, mede dankzij de invoering van de wet langdurige zorg en de wet […]

Weg naar hulp in West-Friesland vaak onbekend

In West-Friesland is veel mogelijk op het gebeid van hulp bij mantelzorg. Na alle veranderingen in de zorg is de route naar passende ondersteuning voor veel mensen nog onbekend. Daar wil Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland verandering in brengen. Een van de grootste veranderingen in de zorg is dat er meer gevraagd wordt van mantelzorgers en het eigen netwerk […]

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com