‘Schurende’ zorgwetten staan samenhang in de weg

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor onder meer de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Doel van de decentralisaties is maatwerk, voorzieningen dicht bij de burger, meer samenhang in de uitvoering en beperking van de kosten. De wetten in het gemeentelijk zorgdomein ‘schuren’ op verschillende punten met elkaar. Toch zijn grote ingrepen […]

Van Mezzo: Gemeenten schieten tekort in steun voor mantelzorgers

Je zou verwachten dat in de participatiesamenleving mantelzorgers hooglijk worden gewaardeerd en volop ondersteuning krijgen. Maar veel gemeenten lopen achter met hun beleid. Dat komt deels ook omdat mantelzorgers moeilijk te vinden zijn. Zo start het artikel op Sociale Vraagstukken. Maar hoe zit dat in West-Friesland? De gemeenten hebben een aantal jaren geleden (onder andere) […]

Raadsleden uitgenodigd voor bijeenkomst rondom mogelijkheden en grenzen informele zorg

Binnen de participatiemaatschappij wordt er van uitgegaan dat een ieder langer thuis kan blijven wonen door de juiste zorg vanuit het eigen systeem. Dit roept allerlei vragen op rondom grenzen en kwaliteit van zorg. Kennisplatform Mantelzorg vindt het belangrijk dat raadsleden op de hoogte zijn van mogelijkheden, maar ook van grenzen aan mantelzorg en vrijwilligerszorg. […]

Mantelzorgers hebben recht op urgentieregeling sociale huurwoning

Sinds 1 juli 2015 komen mantelzorgers en zorgvragers sneller in aanmerking voor een sociale huurwoning. De nieuwe Huisvestingswet maakt het verplicht dat zij tot de urgentiecategorie behoren, wanneer een gemeente een urgentieregeling opstelt. Hierbij is de definitie voor mantelzorg van belang. Mezzo merkt dat deze nog niet altijd goed wordt toegepast. Opstellen urgentieregeling Bij het […]

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com