Er wordt een groeiend beroep op mantelzorgers gedaan om te zorgen voor iemand die hulpbehoevend is. Het combineren van zorgtaken met werk en het eigen sociaal leven valt echter niet altijd mee. Het Sociaal Plan Bureau (SCP) maakt dit nog eens extra zichtbaar met de uitkomsten van haar recente onderzoek “Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk”.

Mantelzorgers hebben te maken met diverse organisaties. Zoals het Wmo loket, maatschappelijk werk, de ouderenadviseur of de verpleegkundige. Maar waar vraag je nu om welke hulp?

In 2013 hebben de West-Friese gemeenten hebben samen met een groot aantal organisaties voor zorg en welzijn de handen ineen geslagen. In en met het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland werken zij samen met als doel om mantelzorgers beter te informeren en ondersteunen. Een van de belangrijkste afspraken binnen het kennisplatform is dat mantelzorgondersteuning is ondergebracht op de plekken waar mantelzorgers ‘van nature’ al komen. Dat zijn de professionals die al zorg en steun bieden aan degene voor wie de mantelzorger zorgt. Denk bijvoorbeeld aan verpleegkundigen van de thuiszorg, Geriant of GGZ, Wering WonenPlus of Wering Steunpunt, maar ook aan de huisarts of sociaal werker. Wanneer er nog geen hulp of zorg aanwezig is, kunnen mantelzorgers in West-Friesland terecht bij het Wmo/zorgloket of het wijkteam in de gemeente waar zij wonen.

Jaarverslag 2016

Bent u nieuwsgierig naar hoe 2016 er bij Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland uit zag? U leest het in ons jaarverslag (PDF).

Contact

Meer informatie over het team achter het Kennisplatform leest u hier.
Hebt u een vraag aan ons? Neem dan direct contact op via het onderstaande contactformulier.

Contact Kennisplatform
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com