De zeven Westfriese gemeenten en een groot aantal zorg- & welzijnsorganisaties hebben zich sinds 2013 verenigd in het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland. Samen werken wij aan een goede en eenduidige manier van het ondersteunen van mantelzorgers in onze regio.

Ons ideaal

  • Mantelzorgers zijn goed op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden en maken daar (indien daar aanleiding toe is) gebruik van.
  • Mantelzorgers ontvangen als vanzelfsprekend aandacht en ondersteuning van de medewerkers van deze instellingen. Deze medewerkers gaan in gesprek met de mantelzorger en helpen hen de gewenste ondersteuning te vinden. Dat helpt hen om de balans te houden tussen de mantelzorgtaken en de rest van het leven.

Daarvoor richten wij ons op:

  • Zorgprofessionals:  Zij zien de mantelzorgers van hun cliënten als hun doelgroep en hebben hun werkprocessen en communicatie hierop ingericht.
  • Uitvoerders: Zij zijn voldoende gefaciliteerd en toegerust om vanuit hun kennis en expertise als vraagbaak voor mantelzorgers te fungeren.
  • Afstemming en samenwerking tussen de netwerkpartners.
  • In gesprek met beleidsmakers levert het Kennisplatform een bijdrage aan het ontwikkelen van gemeentelijk beleid op gebied van mantelzorg

Lees meer in ons jaarplan 2019

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com