Sinds 1 juli 2015 komen mantelzorgers en zorgvragers sneller in aanmerking voor een sociale huurwoning. De nieuwe Huisvestingswet maakt het verplicht dat zij tot de urgentiecategorie behoren, wanneer een gemeente een urgentieregeling opstelt. Hierbij is de definitie voor mantelzorg van belang. Mezzo merkt dat deze nog niet altijd goed wordt toegepast.

Opstellen urgentieregeling

Bij het opstellen van een urgentieregeling moet de gemeente uitgaan van de definitie van mantelzorg zoals deze staat beschreven in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. De wet staat niet toe dat gemeenteraden of colleges hier een andere of striktere definitie voor hanteren. Dit laat de VNG weten in haar ledenbrief. Het is dus zaak dat u als gemeente goed geïnformeerd bent over de Huisvestingswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Hiervoor is VNG een Pilot Kennisecologie Wonen gestart.

Meer informatie

Op de website van VNG staat meer informatie over de pilot en nieuwe regelgeving: http://wonen.vng.nl/pilot-kennisecologie-wonen

Mantelzorgers hebben recht op urgentieregeling sociale huurwoning
Getagd op:                    
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com