Het mantelzorgcompliment wordt jaarlijks vastgesteld en is een blijk van waardering voor de mensen die anderen intensief begeleiden of verzorgen. Heeft u een mantelzorger en doet hij of zij dat gemiddeld 8 uur per week en langer dan 3 maanden? Dan kunt u voor hem of haar tussen september en 31 december van het lopende jaar het mantelzorgcompliment aanvragen.

In september van het lopende jaar maakt de gemeente bekend wat het mantelzorgcompliment inhoudt en hoe u deze kunt aanvragen. U kunt zich natuurlijk wel alvast als mantelzorger registreren bij de gemeente.

Voorwaarden
De mantelzorgwaardering is voor alle mensen die aan inwoners van de gemeente Koggenland mantelzorg verlenen. De mantelzorger zelf mag dus ook buiten de gemeente Koggenland wonen.

U kunt tussen september en 31 december van het lopende jaar maximaal één mantelzorgcompliment aanvragen, als het gaat om:

  • Zorg die meer is dan de dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten elkaar bieden zoals huishoudelijke klusjes, stofzuigen en afwassen;
  • Zorg die te maken heeft met een bepaalde relatie tussen de mantelzorger en de zorgvrager. Zoals bijvoorbeeld zorg voor een partner, kind, familie, buurman of buurvrouw of vriend. Voor vrijwilligersactiviteiten zoals maatjesprojecten en sociale bezoeken kunt u geen mantelzorgcompliment aanvragen;
  • Langdurige zorg (minimaal 8 uren per week tijdens een onafgebroken periode van 3 maanden of langer);
  • Zorgverlening die niet plaatsvindt vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of omdat het werk is;
  • (Aanvullende) extramurale zorg.
Mantelzorgcompliment 2018 gemeente Koggenland
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com