Heeft u een mantelzorger en doet hij of zij dat gemiddeld 8 uur per week en langer dan drie maanden in 2016? Dan kunt u voor hem of haar het mantelzorgcompliment 2016 aanvragen. Het mantelzorgcompliment 2016 bestaat uit een bedrag van 100 euro en – als u dat wilt – een lunch voor twee personen.

Waarom een mantelzorgcompliment?

Burgemeester en wethouders (het college) van Medemblik hebben bijzonder veel waardering voor de mantelzorgers die langdurig en intensief een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen. Om die waardering zichtbaar en tastbaar te maken, heeft het college besloten om mantelzorgers ook in 2016 een mantelzorgcompliment te geven.

Wie komt in aanmerking voor een mantelzorgcompliment?

De mantelzorger zelf kan geen mantelzorgcompliment aanvragen. Degene die mantelzorg ontvangt, kan wel voor zijn of haar mantelzorger een aanvraag indienen. U kunt een mantelzorgcompliment 2016 voor uw mantelzorger aanvragen als het gaat om:

  • zorg die meer is dan de dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten elkaar bieden;
  • zorg die te maken heeft met een bepaalde relatie tussen de mantelzorger en de zorgvrager. Zoals bijvoorbeeld zorg voor een partner, kind, familie, buurman of buurvrouw of vriend. Voor vrijwilligersactiviteiten zoals maatjesprojecten en sociale bezoeken kunt u geen mantelzorgcompliment aanvragen;
  • langdurige zorg (minimaal 8 uren per week tijdens een onafgebroken periode van 3 maanden of langer);
  • zorgverlening die niet plaatsvindt vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of omdat het werk is;
  • (aanvullende) extramurale zorg.

U kunt maximaal één mantelzorgcompliment aanvragen in 2016.

Een mantelzorgcompliment aanvragen

U kunt een aanvraag indien door het invullen en opsturen van het aanvraagformulier.

Download het aanvraagformulier (pdf, 544 kB)

Stuur het ingevulde formulier vervolgens op naar de gemeente:
Gemeente Medemblik
Afdeling Maatschappelijk Beleid
Antwoordnummer 68719
1687 ZC Wognum

Als u het aanvraagformulier niet zelf kunt printen, dan kunt u een formulier afhalen bij de balie van het gemeentehuis (gebouw Noord).

Mantelzorgcompliment 2016 gemeente Medemblik
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com