Wie behoefte heeft aan herkenning of steun van mensen die in dezelfde situatie zitten of al verder zijn, kan terecht bij de lotgenotengroep die GGZ NHN organiseert. Elke 3e woensdag van de maand komt deze groep, bedoeld voor familieleden en naasten van mensen met psychische problemen, in Hoorn bij elkaar. U kunt tijdens de bijeenkomsten uw eigen verhaal kwijt aan mensen die begrijpen wat u doormaakt en leren van de ervaringen van lotgenoten.

Met ondersteuning van een preventiemedewerker bespreken de deelnemers met elkaar de specifieke problemen die zij zelf, als direct betrokkenen bij mensen met psychische aandoeningen, doormaken. Zij zijn vooral een klankbord voor elkaar. De zaken waar zij tegenaan lopen zijn vaak zo specifiek en complex, dat anderen die niet altijd begrijpen. Daarom is het prettig dat er een mogelijkheid is om deze ervaringen te delen met mensen die meteen begrijpen hoe het zit. Het is lastig om onderwerpen als een opname in een psychiatrische kliniek, of het weigeren van hulp door je naaste, met buitenstaanders te bespreken. Er rust nog steeds een taboe op het praten over psychische problemen en aandoeningen. In deze groep is er wel ruimte om deze ervaringen onderling te bespreken en met elkaar uit te wisselen.

Voor wie?
Deze lotgenotengroep wordt bezocht door partners, ouders en broers en zussen van mensen met psychiatrische klachten. Klachten als angst, depressie, manisch-depressieve stoornis, psychotische stoornis, borderlinestoornis of bij wie de diagnose nog niet helder is. Veel deelnemers ervaren het contact met elkaar als ondersteunend. Uitwisseling van ervaringen met mensen die al langer met soortgelijke problemen omgaan kan ook leiden tot nieuwe inzichten.

Meer informatie
De lotgenotengroep komt elke eerste woensdag van de maand bij elkaar in het gebouw van GGZ NHN in Hoorn op Maelsonstraat 1. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Deelname is gratis.

Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt om als naaste van iemand met een psychische aandoening een keer een avond bij te wonen, dan kan dat. Voor informatie en deelname kunt u contact opnemen met Laura Rood, preventiemedewerker GGZ Noord-Holland-Noord via mail: l.rood@ggz-nhn.nl of 088 65 65 010.

Dit aanbod is een gezamenlijk initiatief van de familieorganisaties Labyrint-In perspectief Noord-Holland-Noord, Ypsilon en GGZ NHN. Het is ontstaan uit een behoefte van familieleden en naasten van mensen met psychiatrische problemen. Medewerkers van GGZ NHN ondersteunen de lotgenotengroep. Zij laten het initiatief zoveel mogelijk bij de deelnemers, omdat lotgenoten vaak elkaar het beste kunnen ondersteunen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com