Veel mensen ontvangen langdurig zorg van naasten, zoals familieleden, vrienden en buren. Deze zorg door een naaste, wordt mantelzorg genoemd. Diegene die de zorg biedt, noemen we de mantelzorger.

Jaarlijks stelt de gemeente Koggenland een attentie beschikbaar voor mantelzorgers. Dit noemen we ons ‘mantelzorgcompliment’. U kunt als inwoner dit mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger(s), die u zelf aan uw mantelzorger(s) kunt geven als blijk van waardering voor de inzet. U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en voor 15 oktober 2017 op te sturen naar de gemeente Koggenland met de bijgevoegde antwoordenveloppe.

In 2017 bestaat het mantelzorgcompliment uit tegoedbonnen ter waarde van € 100,00 voor de winkels in het winkelcentrum van Obdam of De Vijverhof in Avenhorn. Per inwoner stellen we één mantelzorgcompliment beschikbaar. U kunt zelf kiezen of u de tegoedbonnen van dit compliment in zijn geheel aan één mantelzorger wilt geven of dat u ze wilt verdelen onder meerdere mantelzorgers.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het compliment hieronder op een rijtje:

  • De zorg komt voort uit een sociale relatie tussen de mantelzorger en diegene die zorg/hulp krijgt, dus bijvoorbeeld zorg door een ouder, kind, partner of andere naaste. Het gaat dus niet om zorg door een vrijwilliger via een maatjesproject of sociale bezoeken en dergelijke.
  • De zorg overschrijdt de gebruikelijke zorg waarvan verwacht mag worden dat partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten dit aan elkaar bieden, zoals huishoudelijke klusjes, stofzuigen en afwassen.
  • De zorg is langdurig nodig; minimaal 8 uren per week en tijdens een onafgebroken periode van 3 maanden of langer.
  • De zorg vindt niet plaats vanuit een PGB of omdat het betaalde arbeid is.
  • Het mantelzorgcompliment kan aangevraagd worden door inwoners van de gemeente Koggenland die mantelzorg ontvangen. De betreffende mantelzorger(s) aan wie de inwoner het compliment wil geven, hoeft dus niet binnen de gemeentegrenzen te wonen.
  • Per inwoner kan maximaal één mantelzorgcompliment worden aangevraagd.

Aanvragen

U vraagt het compliment aan door het aanvraagformulier ingevuld in te leveren bij de gemeente. Of via de website van gemeente Koggenland.

Vragen / meer informatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief? Neemt u dan contact op met het Zorgteam Koggenland. Het Zorgteam is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0229) 548370 of via e-mail zorgteam@koggenland.nl.

Koggenland: mantelzorgcompliment 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com