Een langdurige ziekte of beperking brengt vaak extra kosten met zich mee. Zo hebt u bijvoorbeeld meer reiskosten voor bezoek aan specialisten of moet u veel vaker wassen dan in een regulier huishouden. Maakt u aanspraak op de Wmo? Houdt dan rekening met een eigen bijdrage. Soms beslissen mantelzorgers om minder te gaan werken en meer te gaan zorgen. Er moet dan rekening gehouden worden met minder inkomsten. Gelukkig zijn er regelingen waar u aanspraak op kunt maken. Op de website van Mezzo leest u meer over deze regelingen. Wilt u weten waar u aanspraak op kan maken bij uw gemeente? Neem dan contact met hen op.

PGB
Zorg wordt vaak ‘in natura’ toegekend. De gemeente heeft dan een contract met de zorgverleners. Wilt u liever zelf bepalen welke instantie u inhuurd? Dan kan een persoonsgebondenbudget (pgb) een oplossing zijn. Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen met een pgb. Lees de meest recente informatie, voor- en nadelen op de website van Per Saldo.

Mantelzorgcompliment
Er worden veel vragen aan ons gesteld over het mantelzorgcompliment. Per 1 januari 2015 is het Mantelzorgcompliment afgeschaft. Gemeenten krijgen een budget voor het waarderen van mantelzorgers. Hoe zij dit budget besteden verschilt per gemeente. Binnenkort vindt u meer informatie op de gemeentepagina’s over de plannen van de gemeenten.

Verzekering
Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers. Toch kunnen mantelzorgers een beperkt beroep doen op de vrijwilligersverzekering, die de meeste gemeenten voor hun vrijwilligers hebben afgesloten. Mantelzorgers zijn meeverzekerd op de Ongevallen- en Persoonlijke eigendomsverzekering voor Vrijwilligers. Het gaat hierbij alleen om schade aan uzelf of aan uw persoonlijke eigendommen tijdens het uitoefenen van uw mantelzorg taken, die uw eigen verzekering niet dekt.

Belasting
Bent u mantelzorger van uw partner of kind met wie u een gemeenschappelijk huishouden voert? Of bent u mantelzorger van uw inwonende ouder, broer, zus, vriend of vriendin? Of zorgt u voor iemand ouder dan 27 jaar met een handicap of chronische ziekte die bij u inwoont? Dan kunt u misschien geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Vooral wanneer u door uw zorgtaken minder bent gaan werken of gestopt bent met werken is het de moeite waard om te kijken of u in aanmerking komt voor één of meer toeslagen.

Hulp bij aanvragen teruggave
In West-Friesland zijn er vrijwilligers en professionals die u kunnen helpen bij het invullen van uw belastingaangifte en het invullen van een aanvraag voor één of meer toeslagen.

 • Leden van WonenPlus kunnen gebruik maken van de hulp door vrijwilligers van WonenPlus
 • Het belastingkantoor is er voor iedereen die hulp nodig heeft bij het aanvragen van toeslagen. Adres voor inwoners van West-Friesland is: Belastingdienst regio Holland-Noord, Nieuwe Steen 4, 1625 HV Hoorn. Telefoon: 0800-0543.
 • Leden van een vakbond kunnen hulp krijgen van vrijwilligers van de bond bij het doen van belastingaangifte.
 • De leden van de ouderenbonden kunnen gebruik maken van de Belastingservice ouderenbonden. Zij komen zonodig ook bij u thuis
 • Sociaal werkers van De Wering en MEE kunnen u ook van dienst zijn.

Fondsen
Stelt u zich eens voor: degene voor wie u zorgt heeft dringend iets nodig of het zou voor u als mantelzorger een verlichting betekenen. Dan kunt u proberen hiervoor geld aan te vragen bij een fonds. U kunt bij een fonds terecht voor bijvoorbeeld:

 • een bijdrage voor een hulpmiddel;
 • een bijdrage in de studiekosten;
 • een bijdrage in de vakantiekosten;
 • een bijdrage aan de aanpassing van uw woning;
 • een bijdrage aan de aanpassing van uw auto;
 • een bijdrage voor een aangepaste fiets.

Let op: het aanvragen bij een fonds heeft alleen zin wanneer de gemeente, de zorgverzekering of het UWV de kosten niet vergoed.

Er zijn verschillende overzichten van fondsen. De Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en de Walburg Pers geven samen het Fondsenboek en de FondsenDisk uit. Hierin staat een uitgebreid overzicht van particuliere fondsen. De meeste bibliotheken hebben dit boek/deze cd-rom. U kunt voor het boek of de cd natuurlijk ook naar de boekhandel of u kunt het rechtreeks via de uitgever bestellen.

TOG (Tegemoetkoming voor Ouders van Gehandicapte kinderen)
Per 1 januari 2015 is de Tegemoetkoming voor ouders van gehandicapte kinderen (TOG) vervallen. Deze tegemoetkoming was voor kinderen die extra zorg nodig hadden door een ziekte of handicap. De TOG is vanaf 1 januari 2015 opgenomen in de kinderbijslag. Vanaf deze datum kunnen thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben tweemaal kinderbijslag krijgen. Lees meer op de website van de sociale verzekeringsbank.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com