Er verandert veel in de zorg. We willen dat iedereen mee kan blijven doen. Daar is soms hulp voor nodig. Op de nieuwe website www.hulpdichtbij.nl komen vraag en aanbod van vrijwillige hulp bij elkaar.

Wat steeds meer toeneemt is de vraag naar vrijwilligers in zorgsituaties. Gezelschap voor wie het minder makkelijk is er even op uit te gaan. Een praatje of een wandelingetje maken. Ook mantelzorgers kloppen aan bij Vrijwilligerspunt (Hulp Dichtbij): zij willen de zorg voor hun naaste even delen om zo tijd voor zichzelf te hebben – en de zorg vol te houden. Is binnen het gezin of in de familie niet voldoende hulp aanwezig? Dan kan het aanbod van een vrijwilliger een goede optie zijn. De bereidheid hiervoor blijkt vaak in eigen buurt voorhanden. Via de website www.hulpdichtbij.nl kunnen hulpvragers en hulpbieders in West-Friesland elkaar eenvoudig vinden. De website is ontwikkeld door Vrijwilligerspunt Westfriesland in samenwerking met MEE & de Wering, Omring en Leekerweide en met medewerking van BuroFlo.

Hulp nodig? Zelf iemand helpen?

Heeft u hulp nodig? Hulpvragen op www.hulpdichtbij.nl lopen uiteen van hulp bij vervoer, gezelschap en een kopje koffie tot begeleiding van een kind met een beperking. Verenigingen en organisaties kunnen vaak wel een handje gebruiken. Wilt u iets voor anderen doen? Vrijwilligers kunnen zich eenvoudig aanmelden en aangeven op welk gebied zij een ander willen helpen. Ook kunnen professionals een oproep plaatsen wanneer zij op zoek zijn naar een vrijwilliger voor een cliënt.

Winst voor iedereen

Waar nodig is achtervang en ondersteuning vanuit een professionele organisatie aanwezig. Wel zo’n fijn idee voor de soms kwetsbare hulpvrager. En de vrijwilliger kan hier ook met vragen of voor scholing terecht. Hulp Dichtbij hoopt dat zoveel mogelijk beroepskrachten en vrijwilligersorganisaties in West-Friesland zich bij Hulp Dichtbij aansluiten, want de samenwerking levert hen veel op:

  • Veilig en verantwoord vrijwilligerswerk;
  • Afstemming tussen organisaties;
  • Werven van nieuwe vrijwilligers;
  • Benutten van elkaars vrijwilligers;
  • Benutten van beschikbaar scholingsaanbod.
  • Het gezamenlijk voeren van de discussie over de grenzen aan vrijwilligerswerk.

Praktijkvoorbeelden

 • Vanuit Hulp Dichtbij werd binnen 24 uur een vrijwilliger gevonden voor een vrouw uit Medemblik met bekkeninstabiliteit. De Wmo-consulent van gemeente Medemblik benaderde Hulp Dichtbij, omdat ze niet wist waar ze het beste naartoe kon met deze vraag en acuut een vrijwilliger nodig was.
 • RIBW benaderde Hulp Dichtbij met de vraag naar een vrijwilliger voor een cliënt in Medemblik. Hulp Dichtbij vond een vrijwilliger voor deze cliënt en kon vrijwilliger en cliënt onderbrengen bij WonenPlus. WonenPlus was hier blij mee: ‘Fijn dat wij niet alleen een cliënt maar ook een vrijwilliger aangeleverd krijgen van Hulp Dichtbij’ en zorgde voor begeleiding, verzekering en scholing van de vrijwilliger.
 • Voor een jongen met autisme uit Opmeer werd een vrijwilliger gezocht voor gezelschap. De vrijwilliger is via Hulp Dichtbij gevonden en beide zijn ondergebracht bij Leekerweide.
 • Hulp Dichtbij werd ingeschakeld voor een mevrouw uit Hoorn met een lichte verstandelijke beperking, zij zocht hulp bij de zware klussen in de tuin. Hulp Dichtbij bracht de vrouw in contact met WonenPlus Hoorn (MEE & de Wering) die een vrijwilliger beschikbaar had.
 • Door de samenwerking vanuit Hulp Dichtbij kan soms net even over de grenzen van de organisatie worden gekeken. Een cliënt uit Drechterland kon structureel vervoer door een vrijwilliger naar de dagopvang worden geboden terwijl de betreffende vrijwilligersorganisatie eigenlijk alleen incidenteel vervoer bood. Omdat Hulp Dichtbij een vrijwilliger vond die structureel vervoer wilde bieden, was de vrijwilligersorganisatie bereid hier aan mee te werken en deze vrijwilliger op te nemen in haar vrijwilligersbestand.
 • Voor een alleenstaande jonge moeder uit Enkhuizen werd met spoed een vrijwilliger gezocht die haar kon helpen na de geboorte van haar tweeling. Via Hulp Dichtbij werd een vrijwilliger gevonden en beide zijn ondergebracht bij Omring.
 • Hulp Dichtbij werd ingeschakeld voor een mevrouw uit Stede Broec met geheugenproblemen en behoefte aan gezelschap. Hulp Dichtbij vond een vrijwilliger voor deze mevrouw en bracht beide onder bij Welzijn Stede Broec.
Hulp Dichtbij in West-Friesland
Getagd op:            
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com