Zorgorganisaties in West-Friesland en de kop van Noord-Holland hebben een eerste stap gezet naar één gezamenlijke spoed- en herstelzorg met als doel deze te verbeteren en te versnellen. De resultaten van deze samenwerking zijn:

 • Een gezamenlijke werkwijze en afspraken m.b.t. ELV in de regio West-Friesland.
 • De facilitering hiervan d.m.v. de website ‘herstelbedden.nu’, die inzicht geeft in het
  aantal beschikbare ELV bedden in de regio’s West-Friesland en de kop van NoordHolland.

Werkwijze en afspraken ELV in West-Friesland
De samenwerkende zorgorganisaties Omring, Wilgaerden, Westfriesgasthuis, Zorgkoepel West-Friesland en de Westfriese Huisartsenorganisatie hebben afspraken gemaakt over de uitvoer van ELV. Voor zowel hoog als laag complexe ELV zorg zijn afspraken gemaakt over:

 • Het proces van aanmelding tot ontslag (o.a. triage, opname, overdracht).
 • Taken en verantwoordelijkheden van de betrokken zorgprofessionals.
 • Afspraken binnen ANW uren of bij overdracht naar een collega huisarts.

Lancering Herstelbedden.nu
Vanaf 17 november kunnen verwijzers zoals huisartsen en ziekenhuizen op de website www.herstelbedden.nu direct zien bij welke zorglocaties in West-Friesland en de kop van
Noord-Holland er ELV plaatsen beschikbaar zijn en voor welk zorgtype. Zo kunnen verwijzers hun patiënten snel en passend plaatsen.

Herstelbedden.nu is een initiatief van Omring in samenwerking met:

 • Kop van Noord-Holland: HKN Huisartsen, Vrijwaard, Zorggroep Tellus, Woonzorggroep
  Samen, Noordwest Ziekenhuisgroep.
 • West-Friesland: Wilgaerden, Westfriesgasthuis, Zorgkoepel West-Friesland, Westfriese
  Huisartsenorganisatie.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com