Per 1 januari 2017 valt het Eerstelijns verblijf (ELV) onder de Zorgverzekeringswet. Het CIZ indiceert hier vanaf 2017 dan ook niet meer voor. De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het ELV.

Eerstelijns verblijf is zorg en opvang in een verzorgings- of verpleeghuis van minimaal 24 uur tot maximaal 12 weken. Deze zorg is bedoeld voor mensen die moeten herstellen na een ziekenhuisopname of als het thuis, tijdelijk, niet meer gaat. Uw huisarts beslist of u in aanmerking komt voor tijdelijke zorg.

Het eerstelijns verblijf wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. Als u 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Als u voor 1 januari 2017 al gebruik maakte van ELV hoeft u niets te doen. U blijft de zorg ontvangen van dezelfde zorgverleners. Als u na 1 januari 2017 gebruik wilt maken van ELV, dan heeft u een verwijzing van de huisarts nodig of, als u in het ziekenhuis bent opgenomen, van de transferverpleegkundige.

Voor verdere informatie en voorwaarden over het eerstelijns verblijf verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

Bron: ciz.nl

Eerstelijns verblijf niet meer geïndiceerd door CIZ
Getagd op:                        
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com