Onderzoek naar behoeften van mantelzorgers West-Friesland

Om helder te hebben wat de behoefte van de mantelzorger is, heeft er een onderzoek plaatsgevonden in West-Friesland. Gebleken is dat persoonlijk contact erg aansluit bij de behoefte van de mantelzorgers. Door de ontwikkelingen rondom mantelzorg goed te blijven monitoren, kunnen we de opgehaalde informatie beter integreren in het takenpakket van de zorgprofessional. Elke twee […]

Privacy niet in het geding bij SBG

De zorgverzekeraars zijn blij dat de voorzieningenrechter heeft bevestigd dat de privacy van patiënten en cliënten bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG) is gewaarborgd. Het gezamenlijk door patiënten, GGZ-zorgaanbieders en zorgverzekeraars bestuurde SGB meet en vergelijkt de uitkomsten van de behandeling bij groepen GGZ-patiënten, op basis van geanonimiseerde resultaten van behandelingen. Uit zo’n benchmark blijkt […]

Aantal zelfmoorden in jeugdzorg op recordhoogte

Vorig jaar had de jeugdzorg in Nederland te maken met het hoogste aantal zelfmoorden ooit. Dat jaar pleegden 16 jongeren suïcide. Het hoge aantal zou mogelijk komen omdat jongeren in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) zo snel mogelijk weer worden teruggeschoven naar een lichtere vorm van zorg. Deze zorg is niet altijd toereikend voor […]

Vragenlijst helpt autisme bij ouderen te ontdekken

Huisartsen, praktijkondersteuners en de ouderen-ggz hebben mogelijk een nieuw middel om autisme bij ouderen op te sporen. Zij kunnen een persoonlijkheidsvragenlijst gebruiken die een beeld geeft van de oudere op jongere leeftijd, zo blijkt uit onderzoek van klinisch psychologe Sylvia Heijnen-Kohl. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Lees meer >>>

Veranderende positie organisaties in het sociaal domein

In het document tref je de uitkomsten van dit onderzoek aan. De enquête zal begin 2018 worden herhaald met als doel om te zien of, en zo ja, welke veranderingen er zijn waar te nemen over de tijd heen. Op zoek naar Binnen dit programma voert Mezzo het project ‘Versterking Steunnetwerk’ uit. In dit project worden goede voorbeelden […]

Onderzoek naar verbeteren zorg. Doet u mee?

De Patiëntenfederatie Nederland  doet samen met partners onderzoek naar hoe de zorg in Nederland geregeld is en verbeterd kan worden. Het onderzoek vindt plaats via het initiatief https://www.mijnkwaliteitvanleven.nl/ Doelgroep van het onderzoek zijn: -Ouderen (65+) en zelfstandigwonend -Mensen met een chronische aandoening of beperking -Mantelzorgers. Doet u mee? Er wordt in het bijzonder gezocht naar respondenten […]

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com