Pgb-uitgaven stijgen met miljoenen

De totale uitgaven aan persoonsgebonden budgetten zijn gegroeid van nog geen 298 miljoen euro in 2015 tot ruim 307 miljoen vorig jaar. Tegelijkertijd is zowel het aantal pgb-houders als het aantal declarerende budgethouders in 2016 fors afgenomen. Dit blijkt uit de Monitor Zvw-pgb wijkverpleging 2016 van onderzoeksbureau Panteia. Lees meer resultaten uit dit onderzoek op […]

GGZ Nederland pakt wachttijden aan met taskforces

GGZ Nederland stelt regionale taskforces in waar patiënten, verzekeraars en ggz-aanbieders gezamenlijk optrekken in de aanpak en bemiddeling van de wachttijden in de ggz. Daarnaast roept de belangenbehartiger haar leden op om terug te verwijzen naar de verzekeraar of gemeente in geval van een lange wachttijd, zodat zij meer zicht krijgen op het wachttijdenprobleem. Lees […]

Westfriesgasthuis gaat fouten te lijf vóór oordeel IGZ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het Westfriesgasthuis tijdens een recent inspectiebezoek gewezen op tekortkomingen in de toepassing van het Convenant Medische Technologie. Het ziekenhuis heeft een interventieteam aangesteld dat direct aan de slag gaat om de naleving van het convenant te verbeteren. Normaliter doen zorgorganisaties dit pas nadat de IGZ een formeel oordeel […]

‘Schurende’ zorgwetten staan samenhang in de weg

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor onder meer de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Doel van de decentralisaties is maatwerk, voorzieningen dicht bij de burger, meer samenhang in de uitvoering en beperking van de kosten. De wetten in het gemeentelijk zorgdomein ‘schuren’ op verschillende punten met elkaar. Toch zijn grote ingrepen […]

Ouders doen noodkreet over wachttijden jeugdpsychiatrie

De ouders van de 16-jarig Emma, een meisje met ernstige psychische problemen, hebben via Facebook een wanhoopskreet laten horen over de wachttijden in de jeugdpsychiatrie. Aanleiding was een nieuwe zelfmoordpoging van hun dochter, die al sinds begin april wacht op een plek in een van de weinige ggz-klinieken die jongeren als haar dochter kan helpen. Dit […]

Overheid stuurt te veel mee in gemeentelijk zorgdomein

Het meesturen in het gemeentelijk zorgdomein door de landelijke politiek staat haaks op het doel van de decentralisering. Ook is de overheid veel te haastig met het uitmeten van de financiële effecten. Dat stelt de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in zijn advies ‘Geld (om te) zorgen’. Om gemeenten de kans te geven hun […]

Aanschuiftafel voor ouders/verzorgers van kinderen in Drechterland: Wat als je vader of moeder ziek is?

Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente Drechterland Als je vader of moeder ziek is… … staat de wereld op z’n kop. De ziekte van de ouder beïnvloedt altijd het dagelijks leven van het gezin. Het kind weet vaak niet waar het aan toe is als het thuis komt. Of welke stemming […]

Samenwerkingsovereenkomst Kennisplatform Mantelzorg getekend

Donderdag 8 juni zetten 21 convenant partners, waaronder alle Westfriese gemeenten hun handtekening onder de overeenkomst voor het Kennisplatform Mantelzorg Westfriesland. Met deze gezamenlijke inspanning wordt persoonlijk contact met de mantelzorgers efficiënter. Mantelzorgers centraal Door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst verlengen de bestuurders en de zorgaanbieders het doel om de mantelzorger dichtbij te houden. De […]

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com