Hiaten Wmo en Jeugdwet onder de aandacht

De hoogste bestuursrechter heeft inmiddels twee ‘losse eindjes’ in de Wmo 2015 afgedicht. Het zal niet de laatste keer zijn, voorzien advocaten Renske Imkamp en Matthijs Vermaat. Ook in de Jeugdwet zitten enkele hiaten die om richtinggevende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) schreeuwen. Lees hier hun ideeën over inwonende mantelzorg en bovengebruikelijke […]

Van Rijn reorganiseert uitvoering pgb

Van Rijn richt een “publieke organisatie” op die de verantwoordelijkheid voor de uitvoering op zich zal nemen. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) wil de uitvoering van het pgb nieuwe-stijl reorganiseren. Hij richt een “publieke organisatie” op die de verantwoordelijkheid voor de uitvoering op zich zal nemen, zo schrijft het NRC. Dat heeft Van Rijn […]

Mantelzorg onder de aandacht tijdens het Dorpenoverleg Blokker-Zwaag

Op 20 februari jongsleden heeft Mark Wijnen van Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland, de aanwezigen van het dorpenoverleg bijgepraat over mantelzorg. Hij vertelde over wanneer je mantelzorger bent en wanneer niet. Daarnaast is er ook gesproken over het goed voor jezelf zorgen en hoe 1.Hoorn hierbij kan helpen en wat het belang is van het vroegtijdig delen […]

Verbeteren ondersteuning mantelzorgers in Hoorn

Hoorn – Op initiatief van Omring is in nauwe samenwerking met MEE/de Wering en Wilgaerden in 2016 vanuit het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland een innovatie-subsidie aangevraagd bij de gemeente Hoorn voor het verbeteren van de ondersteuning aan minimaal 700 mantelzorgers van veelal kwetsbare ouderen in Hoorn. De subsidie is door de gemeente ook toegekend. Op dinsdag […]

Logeerweekenden voor jonge mantelzorgers

“Ik word bijna elke dag geslagen of geschopt door m’n broertje met autisme” kopt het NOS artikel, waarin een aantal situaties beschreven worden van jonge kinderen die mantelzorger zijn. Bij mantelzorgers denken we vaak aan mensen die vrijwillig voor een ziek familielid zorgen. Maar minder bekend zijn mantelzorgkinderen. In Nederland zijn er honderdduizenden kinderen die […]

Gezocht: mantelzorgers die stevig in hun schoenen staan en op strategisch niveau willen mee denken

In West-Friesland hebben de gemeenten een aantal jaar geleden opdracht gegeven tot het vormen van een Kennisplatform Mantelzorg. Bij dit platform zijn alle gemeenten en veel in onze regio actieve zorg- en welzijnsorganisaties aangesloten. De bestuurders en uitvoerenden van Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland zijn allemaal gedreven om de ondersteuning van mantelzorgers in West-Friesland zo goed mogelijk […]

Hoorn rekent goedkoopste tarief voor inwoners met eigen bijdrage

Per 1 januari 2017 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning voor de Wmo door het Rijk verlaagd. Dit betekent dat veel inwoners minder eigen bijdrage betalen. Daarnaast betalen huishoudens waarvan de ene partner werkt en de andere partner chronisch ziek is helemaal geen eigen bijdrage meer. Hoorn besloot daarnaast om vanaf dit jaar […]

Wlz: verwarring over huishoudelijke hulp

In de nieuw verschenen vergoedingenlijst van het zorgkantoor (2017) staat dat huishoudelijke hulp alleen nog maar aangewend kan worden voor het schoonmaken van de woning. Per Saldo is het hier niet mee eens en heeft actie ondernomen. Met succes: tijdens het debat trekkingsrechten van 22  december 2016 heeft de staatssecretaris toegezegd om tot een oplossing te komen […]

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com