Een veilig gevoel met Aware

Een nieuwe gratis app wil de snel groeiende groep alleenstaande ouderen in Nederland en hun geliefden een veiliger gevoel bezorgen. Met Aware, dat vandaag wordt gelanceerd, kunnen mensen met een simpele druk op de groene knop laten weten dat het goed met ze gaat. Via een rode toets valt aan te geven dat het niet goed […]

Groot onderzoek naar ouderenmishandeling

Staatssecretaris Van Rijn laat een groot onderzoek doen naar ouderenmishandeling. Hij wil weten hoe vaak het voorkomt en in welke vormen.  Precieze cijfers hierover zijn er nog niet. Wel is duidelijk dat het aantal meldingen van ouderenmishandeling al jaren gestaag stijgt. Het hele bericht leest u op de website van de NOS.

Scholen leven zorgplicht niet na met doorschuiven probleemkinderen

Scholen blijven worstelen met de omgang met probleemleerlingen en schuiven de kinderen nog steeds op elkaar af. De wet op de zorgplicht wordt daardoor in veel gevallen niet nageleefd door de onderwijsinstellingen. Negen van de tien scholen schrijven probleemleerlingen niet meteen in als ouders hen aanmelden op school, blijkt uit een peiling van de Algemene […]

Mensen met een zorgvragen verwachten geen mantelzorg te kunnen verwachten van familie, vrienden of buren

Slechts 1 op de 5 ouderen denkt dat er mensen in de omgeving zijn die mantelzorg willen en kunnen geven. Het merendeel (37%) geeft  aan dat zij verwachten dat er geen mensen in de directe omgeving zijn die mantelzorg kunnen en willen verlenen. Opvallend hierbij is dat hoe vitaler men zich voelt, hoe hoger de […]

Mantelzorgers hebben recht op urgentieregeling sociale huurwoning

Sinds 1 juli 2015 komen mantelzorgers en zorgvragers sneller in aanmerking voor een sociale huurwoning. De nieuwe Huisvestingswet maakt het verplicht dat zij tot de urgentiecategorie behoren, wanneer een gemeente een urgentieregeling opstelt. Hierbij is de definitie voor mantelzorg van belang. Mezzo merkt dat deze nog niet altijd goed wordt toegepast. Opstellen urgentieregeling Bij het […]

Gemeenten bieden mantelzorgers mogelijkheid om voor een laag tarief huishoudelijke hulp in te zetten

In de regio West Friesland is een extra budget beschikbaar gesteld, de zogenaamde huishoudelijke hulp toelage, voor het behoud van de werkgelegenheid in de huishoudelijke hulp sector. Waar? De volgende 6 gemeentes hebben besloten om dit extra budget specifiek in te zetten voor mantelzorgers: Drechterland Enkhuizen Hoorn Medemblik Opmeer Stede Broec Hoe werkt het? De […]

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com