Eén op de zes werknemers werk met mantelzorgtaken combineert? In de zorg is dit zelfs één op de vier. En dit aantal neemt snel toe. Van de werkende mantelzorgers voelt bijna de helft zich zwaar belast. Voor hen wordt het combineren van werk, zorgtaken en privé met elkaar te combineren. Overbelasting dreigt bij deze groep werknemers. Met alle risico’s van dien, voor werknemer en werkgever. Denk bijvoorbeeld aan een burn out en (grijs) verzuim.

Creëer een win-win situatie

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is goed voor werkgever en medewerker.  Het scheelt de werkgever aantoonbaar veel geld, doordat het ziekteverzuim lager is, er geen kennis verloren gaat van uitvallende medewerkers, het personeelsverloop lager wordt. Voor de medewerker betekent het concreet dat hij de combinatie werk en mantelzorg langer op een goede wijze kan volhouden. Bereken direct de voordelen van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

Werk en mantelzorg:

Veel informatie over werk en mantelzorg is opgenomen in een brochure die u aan uw medewerkers kunt overhandigen. De brochure bevat deels algemene informatie, maar ook ruimte om de voor uw bedrijf geldende specifieke afspraken en regelingen op te nemen. U kunt het naar wens aanpassen. Vraag hiervoor een bewerkbare versie van de brochure (Word bestand) aan door een mail te sturen aan info@ikzorg.nu.

Download de brochure Werk en mantelzorg duurzaam combineren (PDF)

Veel online informatie beschikbaar
Verreweg de meeste informatie voor zowel werkgevers als werknemers over het succesvol combineren van werk en mantelzorg is te vinden op www.werkenmantelzorg.nl. Hier vindt u onder meer informatie over het traject naar erkenning als mantelzorgvriendelijke werkgever, met daarbij vele tips en hulpmiddelen. Wist u dat al meer dan 300 werkgevers de erkenning hebben? Ook werknemers vinden hier veel nuttige informatie.

Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste en is vooral gericht op mantelzorgers zelf.

In 2013 hebben de West-Friese gemeenten hebben samen met een groot aantal organisaties voor zorg en welzijn de handen ineen geslagen. In en met het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland werken zij samen met als doel om mantelzorgers beter te informeren en ondersteunen. Op de site van Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland, www.ikzorg.nu, staat informatie specifiek gericht op de regio en is de regionale vindplaats voor passende hulp voor diverse zorgsituaties.

Ondersteuning voor uw medewerker

Het op een open en constructieve manier in gesprek met de leidinggevende en collega’s raken (en blijven!) is van groot belang voor het behouden van een goede balans tussen werk en zorgtaken. Het kan gebeuren dat de situatie zo complex en belastend is dat extra ondersteuning door professionals of vrijwilligers gewenst is. Uw medewerker kan hiervoor terecht bij onder andere het ondersteuningsloket van de gemeente waar hij of zij woont, te vinden op de site van de gemeente, waarin uw werknemer woont. Het eerste contact gaat vaak via de wijk- of stadsteam. In West-friesland verschilt dat per gemeente:

Naast de gemeenten als toegangspunt voor hulp en bijvoorbeeld maatschappelijk werk kunnen mantelzorgers terecht bij verschillende organisaties. Bijvoorbeeld bij Mee & de Wering, het Vrijwilligerspunt of Buro Flo van de LeekerweideGroep.

Ook de huisarts van uw werknemer is een goed startpunt.

Bemiddeling

Bevindt u zich in een mantelzorg gerelateerde situatie met een werknemer waarbij bemiddeling nodig is? Dan kunt u overwegen om een mantelzorgmakelaar in te schakelen. Uw werknemer kan zelf ook een beroep doen op de mantelzorgmakelaar. Het is goed om de polis van de (aanvullende) zorgverzekering na te slaan op mogelijke vergoedingen.

Vragen en advies

Alle Westfriese werkgevers kunnen terecht bij Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland met vragen over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid via  088 – 0075 140 of info@ikzorg.nu.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com