De 7 Westfriese gemeenten en een groot aantal zorg- & welzijnorganisaties hebben zich sinds 2013 verzameld in het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland. Samen werken wij aan een goede en eenduidige manier van het ondersteunen van mantelzorgers in onze regio.

Speerpunten

–     Mantelzorgers zijn beter op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden en maken daar (indien daar aanleiding toe is) gebruik van.

–     Mantelzorgers ontvangen aandacht en ondersteuning van deze instellingen en worden proactief geattendeerd op de ondersteuning die hen kan helpen de zorg in balans te kunnen blijven bieden.

Daarvoor richten wij ons op:

–    Zorgprofessionals zien mantelzorgers van hun cliĆ«nten als hun doelgroep en hebben hun werkprocessen en communicatie hierop ingericht.

–    Uitvoerders zijn voldoende gefaciliteerd en toegerust om vanuit hun kennis en expertise als vraagbaak voor mantelzorgers te fungeren.

–    Er is voldoende afstemming en samenwerking tussen de netwerkpartners.

Lees meer in ons jaarplan 2019

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com