Dementiemonitor Mantelzorg 2018: mantelzorgers over ondersteuning, zorg, belasting en de impact van mantelzorg op hun leven. Utrecht: Nivel, 2018.

Door de dementie van hun naaste is het voor mantelzorgers vaak moeilijker om sociale contacten te onderhouden. Dit blijkt uit de Dementiemonitor Mantelzorg 2018 van het Nivel en Alzheimer Nederland. Mantelzorgers die deelnamen aan de monitor zijn tevreden over de geboden professionele zorg, maar ervaren vooral in instellingen een gebrek aan ‘vaste gezichten’. Resultaten onderzoek […]

Deelnemers gezocht voor Mantelzorgpanel

Het Kennisplatform Mantelzorg is een samenwerkingsverband van zeven West-Friese gemeenten en tal van zorg-en welzijnsorganisaties. Het Kennisplatform wil graag meer aandacht voor mantelzorgers en hun mogelijkheden en moeilijkheden in de zorg. Vier keer per jaar komen professionals bij elkaar om een mantelzorgthema te bespreken, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Het Kennisplatform […]