Mantelzorg is de extra zorg die voortvloeit uit een sociale/familiaire relatie en verleend wordt aan naasten met beperkingen en/of gezondheidsproblemen. Tussen mantelzorgers en zorgbehoevende bestaat een persoonlijke band, zoals partner, ouder, kind, kleinkind, familie of vriend. Mantelzorg kan allerlei vormen van zorg en hulp omvatten, zoals:

  • informatie en advies,
  • huishoudelijke hulp,
  • praktische steun,
  • verzorging,
  • verpleging,
  • begeleiding,
  • emotionele steun of toezicht.

Is er iemand in jouw huishouden of familie of directe omgeving beperkt of langdurig ziek (lichamelijk of mentaal)? Zorg jij meer voor hem of haar dan in een normale situatie of ben je steeds meer voor hem of haar gaan zorgen? Dan is de kans groot dat ook jij mantelzorger bent. Het is daarbij belangrijk om ook goed voor jezelf te zorgen. Een beetje zoals in het vliegtuig: wanneer jij dat gasmasker niet eerst opzet, kan je ook de mensen om je heen niet helpen. Daarom:

  • bewaak  je eigen grenzen,
  • betrek anderen (familie, vrienden, buren, biljartvereniging of sportclub) bij de zorg
  • doe ook eens iets liefs, leuks, fijns voor jezelf.

Ben ik mantelzorger?

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com