Dit is mantelzorg
Mantelzorg is de extra zorg aan naasten met beperkingen en/of gezondheidsproblemen die langdurig en onbetaald verleend wordt. Tussen mantelzorgers en zorgbehoevenden bestaat een persoonlijke band. Zij zijn bijvoorbeeld partner, ouder, kind, kleinkind, familie of vriend. Mantelzorg kan allerlei vormen van zorg en hulp omvatten, zoals huishoudelijke hulp, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding, emotionele steun of toezicht.

Ben ik mantelzorger?
Vaak herkennen de mensen die intensief voor een ander zorgen zichzelf niet als mantelzorger. Hoe is dat voor u? Bekijk het filmpje op deze pagina eens. Wellicht herkent u zich in een van de verhalen.

Goed geregeld in West-Friesland
Zeker na alle wijziging in de zorg die in 2015 zijn doorgevoerd groeit het beroep dat gedaan wordt op mantelzorgers. Daarnaast moeten de gemeenten bezuinigingen. Daarom is deze website als onderdeel van Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland opgericht. Ter ondersteuning aan u als mantelzorger. Hier verzamelen we zoveel mogelijk informatie om u zo veel mogelijk gereedschap in handen te geven, zodat u de zaken goed kan regelen. En lukt dat niet zelfstandig, dan staan de professionals van de gemeenten en aangesloten organisaties voor u klaar!

Deze website
Ikzorg.nu bestaat uit een aantal onderdelen. Naast mogelijkheden om contact met de betrokken gemeenten en organisaties te leggen, vind u algemene informatie (“Voor mantelzorgers”) rondom zorg. Het accent ligt daarbij op het aanbod en de mogelijkheden in West-Friesland. Daarnaast bestaat er het “Help mij direct” menu. Daar vindt u informatie over hoe u verschillende zaken aan kan pakken.

Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland in een verbindende organisatie. Mantelzorgers aan organisaties, maar ook organisaties aan elkaar. Als vastlegger van afspraken bieden we professionals van aangesloten organisaties informatie en documentatie. Weten wat er mogelijk is? Ga dan naar “Voor professionals”.

In de agenda vindt u alle voor mantelzorgers en professionals relevante workshops, trainingen en bijeenkomsten. Deze website is constant in ontwikkeling. Mist u informatie? Neem dan contact met ons op.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com