De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor de taken binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Daarom onderzoeken alle Nederlandse gemeenten de ervaringen van inwoners die hulp en ondersteuning krijgen. Ook dit jaar hebben bijna 1000 inwoners meegedaan aan de onderzoeken. Over het algemeen zijn de resultaten van deze onderzoeken positief. ‘We zijn blij dat veel inwoners meedoen aan dit onderzoek. Het is ook belangrijk dat we dit onderzoek jaarlijks houden om zo te kunnen volgen hoe we de hulp aan inwoners bieden en welk effect dat heeft. Het is nog te vroeg om te zeggen dat de aanpassingen structureel goed uitpakken, maar het geeft wel aan dat onze cliënten verbeteringen zien‘, aldus wethouder Nel Douw.

Onderzoek

Dit onderzoek vindt elk jaar opnieuw plaats om de tevredenheid en mogelijke aanpassingen in de werkwijze te monitoren. In 2017 is het onderzoek voor de tweede keer uitgevoerd in Hoorn. Inwoners uit Hoorn die cliënt zijn vanuit de Jeugdhulp of vanuit de Wmo ontvangen jaarlijks de uitnodiging om mee te doen. Over het algemeen zijn de resultaten van deze onderzoeken positief en op een aantal onderwerpen verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Een aantal resultaten vindt u hieronder.

Onderzoek jeugdhulp

Aan het onderzoek over jeugdhulp hebben zowel ouders als jongeren meegedaan. Hieronder vindt u een aantal van de resultaten:

 • 74% van de ondervraagde cliënten weten waar zij terecht kunnen voor hulp of ondersteuning. In 2016 was dit 67%;
 • 73% geeft aan dat zij snel geholpen zijn. Vorig jaar was dit nog 65%;
 • 73% geeft aan betrokken te zijn geweest bij de beslissing over welke zorg nodig is;
 • 78% van de ouders en/of jongeren geeft aan zich beter te voelen door de hulp die zijn ontvingen.

Verbeterpunten die inwoners noemen

 • Sommige inwoners ervaren langere wachttijden. Vanuit 1.Hoorn streven we ernaar om binnen twee weken nadat de aanmelding binnen is gekomen een afspraak te maken. Daarnaast bespreekt de gemeente de wachttijden van de zorgpartners in de contractgesprekken. We kijken naar de knelpunten en bespreken hoe deze kunnen worden opgelost;
 • De samenwerking met de verschillende zorg- en hulporganisaties. Hierin zijn al goede stappen gezet en zullen we afspraken blijven maken.

Onderzoek Wmo

Aan dit onderzoek hebben inwoners meegedaan die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Inwoners nemen in de meeste gevallen contact op met de gemeente, omdat zij worden doorverwezen door bijvoorbeeld hun huisarts. De meest voorkomende ondersteuning is hulp bij het huishouden en een collectief vervoerspasje. Hieronder vindt u een aantal van de resultaten:

 • 75% van de ondervraagde inwoners weet de gemeente te vinden voor ondersteuning. In 2016 was dit 69%;
 • 74% geeft aan snel geholpen te zijn. Dit was in 2016 nog 68%;
 • 79% van de cliënten geeft aan tevreden te zijn met de gekozen oplossing;
 • 72% geeft aan dat zij door de ondersteuning dingen beter kunnen doen;
 • 75% geeft aan zich beter te kunnen redden. Dit was vorig jaar iets hoger, namelijk 78%.

Cliëntondersteuning: gratis hulp voor korte tijd

De gemeente Hoorn biedt elke inwoner gratis cliëntondersteuning aan. Deze steun bestaat uit voorlichting, advies en hulp voor een korte tijd voor onder andere (preventieve) zorg, welzijn, wonen, werk, onderwijs en jeugdhulp. Deze ondersteuning is onafhankelijk en heeft als doel iemand binnen een korte tijd zelfredzamer te maken.

Uit het onderzoek blijkt dat

 • De bekendheid van cliëntondersteuning is toegenomen van 21% in 2016 naar 35% dit jaar.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Deze website bewaart enkele gegevens van gebruikersagenten. Deze gegevens worden gebruikt om een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden en om uw verblijfplaats rond onze website te volgen in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als u besluit om toekomstige tracking uit te schakelen, wordt er een cookie in uw browser ingesteld om deze keuze een jaar lang te onthouden. Accepteren, Afwijzen
905